Általános Szerződési Feltételek

BocsiViki.hu Kft. 12 hetes Fogyás Kihívás 

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Üdvözlünk a www.bvkihivas.hu oldalon. 

A www.bvkihivas.hu webhely (a továbbiakban: “Webhely”) a BocsiViki.hu Kft. (“BocsiViki” vagy “Szervező” vagy “Vállalat”) által üzemeltetett különféle weboldalakból áll, amelyek magukban foglalják, de nem kizárólag a www.bvkihivas.hu oldalt.

Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: BocsiViki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII./42.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bocsiviki.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-206963 Adószáma: 25298897-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: nem szükséges

A szerződés nyelve: magyar

Megrendelő: a www.bvkihivas.hu weboldalra regisztráló és a www.bvkihivas.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

A Szervező a #BVFK Bocsi Viki Fogyás Kihívás online 12 hetes életmódváltó program, amely segít a résztvevőknek 12 hét alatt elérni fitnesz céljaikat.

A Szervező webhelyeinek, azok bármely mobil változatának vagy bármilyen szoftveres rendszerébe (együttesen a “Webhelyen”) való regisztrációjával, annak elérésével vagy használatával, amely úgy van kialakítva, hogy támogassa vagy engedélyezze a hálózattal vagy annak funkcionalitásával való interakciót, te (a “Felhasználó”) jelzed hogy elolvastad, megértetted és elfogadtad a jelen Felhasználási Feltételeket (“Használati feltételek” vagy “Szerződés”), függetlenül attól, hogy a BVFK regisztrált tagja vagy-e vagy sem. 

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, hozzáadjuk vagy töröljük a jelen Felhasználási Feltételek egyes részeit, feltéve, hogy a Szervező ezen az oldalon felteszi a jelen Felhasználási Feltételek módosításait, és jelzi az oldal alján a feltételek utolsó felülvizsgálatának dátumát. A Webhely ilyen változások utáni folyamatos használata az új Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti. Ha nem vállallod, hogy betartod ezeket vagy bármely jövőbeni Felhasználási Feltételt, akkor ne használd a Webhelyet. A Felhasználó felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a Webhelyet, hogy megállapítsa, hogy történt-e változás a jelen Felhasználási Feltételekben, és hogy felülvizsgálja az említett módosításokat.

 

Kérjük, figyelmesen olvasd el ezeket a felhasználási feltételeket, mivel fontos információkat tartalmaznak a törvényes jogaiddal, jogorvoslati lehetőségeiddel és kötelezettségeiddel kapcsolatban. Ide tartoznak a különféle korlátozások és kizárások, valamint egy vitarendezési kalauz, amely a viták rendezésének módját szabályozza.

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatás igénybevétele kizárólag a megrendelői űrlap kitöltésével lehetséges, ezért a weboldalon történő első vásárlást megelőzően szükséges kitölteni az űrlapot, regisztrálni. A www.bvkihivas.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy akár a fogyás kihívás, az ételkiszállítás, akár a táplálkozási tanácsadói szolgáltatás vagy E-book megrendelésével a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem a fogyás kihívást, sem az ételkiszállítást, sem tanácsadói szolgáltatást vagy E-book rendelést nem tud igénybe venni.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a www.bvkihivas.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon érhető el.

A Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldal egy 12 hetes fogyás kihívást és az ehhez kapcsolódó táplálkozási tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, termékeket forgalmaz. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. Változtatás joga A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

Táplálkozási tanácsadás

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, anyagcsere tipizálás módszerét használva, személyre szabott táplálkozási tanácsadást végez. Szolgáltató kijelenti, hogy életmód, illetve táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem szakorvos, nem dietetikus. Az elkészült Ajánlás a Megrendelő anyagcseretípusára jellemző általános tulajdonságokat, táplálkozási naplója egyes fontos pontjainak konkrét kiértékelését, a jelenlegi szokások megváltoztatására vonatkozó javaslatokat, és tippeket, módszereket és egy bevásárló listát tartalmaz. Az Ajánlás nem tartalmaz kalóriaszámolást és grammokon alapuló mennyiségek számolását. Életszerű javaslatokat tartalmaz az egyes étkezések szénhidrátban gazdag, zsírban gazdag és fehérjében gazdag összetevőinek optimális arányára. Tartalmazza a fogyást akadályozó vagy hízást elősegítő ételek felsorolását és a kerülendő ételek konkrét listáját. Az Ajánlás példákat, javaslatokat tartalmaz, amik a Megrendelő felmért típusának megfelelőek. Az Ajánlás nem fogyókúra, hanem egy hosszútávra szóló irányított táplálkozási javaslat, az eredmény sebessége egyéni adottságoktól függ. A Szolgáltató elsősorban a tiszta, adalékmentes táplálkozás alapjaira vállalja rávezetni a Megrendelőt, másodsorban pedig az anyagcseretípusának megfelelő táplálkozáshoz szükséges új szokások bevezetéséhez ad javaslatokat, tippeket. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy tiszta, adalékmentes, elegendő kalóriát tartalmazó étrend amely étrendtől a Megrendelőnek új egészségügyi problémái nem alakulhatnak ki. Az étrend betartásához nem feltétel semmilyen különleges élelmiszer vagy speciális táplálék kiegészítő beszerzése, a Szolgáltató hétköznapi, bárhol megvásárolható ételeket ajánl, de javasolhat étrendkiegészítőket. Az Ajánlás nem egészségügyi tanácsadás, alapesetben, kérés nélkül nincs szükség semmilyen laboreredményre, leletre, hasonló diagnosztikus egészségügyi adatra. Nem tárolunk ilyen jellegű adatokat.

Az Ajánlás egyszeri tanácsadást tartalmaz, nem tartalmaz folyamatos konzultációt. A Szolgáltató a „Hasznos kérdések” menüpont alatt ad választ a Megrendelőben esetlegesen felmerülő kérdésekre. Amennyiben a Megrendelőben felmerülő kérdésre a válasz a „Hasznos kérdések” menüpontban nem található, a Szolgáltatónak kérdését e-mailben tudja feltenni. A Szolgáltató vállalja, hogy a beérkező ésszerű és tömören megfogalmazott kérdéseket beérkezési sorrendben megválaszolja.

A Megrendelő abban az esetben kap garantáltan választ a levelére, ha:

– a Szolgáltató kérte, hogy jelezzen vissza

– a „Hasznos kérdések” menüpontban nem található válasz a tárgyhoz kapcsolódó kérdésére.

– célratörően, tömören kommunikál.

Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook oldalán közzéteszi.

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, az Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, anyagcserét érintő betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás teljesítése: A Szolgáltató a regisztráció és a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot, az Ajánlást. Amennyiben a Megrendelő feltöltött a profiljába a szolgáltatás teljesítéséhez használhatónak minősülő adatot, de a szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő Ajánlás pontosságára. Az adatok pontossága az Megrendelő kizárólagos felelőssége.

A szolgáltatás sikeres teljesítése: A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életkorától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Utánkövetés: Az utánkövetés egy titkos Facebook csoportban történik, ahol a régi és új tagok egymást segítik a Tanácsadók felügyeletével. Egyéni utánkövetést Szolgáltató csak nagyon indokolt esetekben vállal emailben, illetve amennyiben az Ügyfél láthatóan az Ajánlás hibájából nem eredményes. Ez esetben Szolgáltató 1 éven belül maximum 2 alkalommal állít az Ajánláson. Újonnan kiderülő betegségek, komolyabb egyensúlytalanságok és 1 évnél régebbi Ajánlások esetében új Ajánlást kell kérni.

Elállás: A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás, azaz az “Ajánlás” megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

Alvállalkozó igénybevétele: A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során alvállalkozó közreműködését igénybe venni. Alvállalkozóként a Szolgáltató más táplálkozási tanácsadót, dietetikust, orvost és edzőt vonhat be a teljesítésbe. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait és minden más átadott adatát, továbbá a fényképfelvételét az alvállalkozónak a szolgáltatás teljesítése érdekben és időtartamára átadja.

A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás: Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumok közül semmit nem továbbít a jelzett időponting a Szolgáltatónak vagy a Megrendelő mentális vagy fizikai okok miatt alkalmatlannak bizonyul a tanácsadásra, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Szolgáltató a megbízási díjat a Megrendelőnek visszaküldi. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

E-book rendelése

Az E-bookot nem Tanácsadó készíti, hanem egy e-mailben küldött Tesztből kijött eredményre készül el, szoftver generálja. 12 féle E-book készülhet.

A Teszt eredménye a Megrendelő válaszain múlik, így célszerű azt minél pontosabban kitölteni. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik személyre szabott Ajánlással, a Tanácsadó által szoftverben meghatározott típusának megfelelő E-bookot fogja kapni. FONTOS: amennyiben látja, hogy eltér a típusa az Ajánlásához képest a szoftverben, megrendelés előtt jelezze Szolgáltatónak az info@bocsiviki.hu -n, hogy pontosan beállítsuk. Az elkészült E-book a Teszt alapján kijött anyagcseretípusra jellemző általános tulajdonságokat és recepteket tartalmaz. Az E-book nem egészségügyi tanácsadás. A Szolgáltató rögzíti, hogy az E-book olyan új szokásokat tartalmazhat, ami a Megrendelőtől változtatásokat igényelhet. Ahhoz, hogy az Ügyfél eredményes legyen, ezeket célszerű betartani. Az E-book azonnali és egyszeri tanácsadást tartalmaz, nem tartalmaz folyamatos konzultációt és az Ügyfélklubba való belépésre sem jogosít fel.

Az E-book tartalmaz:

– Típusra vonatkozó szabályokat

– Alapvető irányelveket

– Kerülendő ételek és italok listáját

– A személyes Ajánlásban nem szereplő recepteket

A felek közötti jogviszony

A megrendeléseket a weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Megrendelő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a hogy vásárlóregisztrációs megrendelési adatai között szereplő email címen vagy történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Jogosultság

 Ez a webhely kizárólag tizennyolc (18) éves vagy annál idősebb felhasználóknak szól. A 18 év alatti személyek általi regisztráció, a Webhelyhez való hozzáférés vagy a webhelyhez való hozzáférés jogosulatlan, engedély nélküli és megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket. A Webhely használatával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy 18 éves vagy idősebb, és vállalja, hogy betartja a jelen Szerződés összes feltételét.

Bankkártyás fizetési szolgáltatás

A weboldal gyors és biztonságos bankkártyás fizetési szolgáltatását az OTP SimplePay biztosítja.

Tudomásul veszem, hogy a BocsiViki.hu Kft (1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.) adatkezelő által a www.bvkihivas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Megállapodás

Ez a Megállapodás teljes mértékben érvényben marad, amíg Felhasználó a Webhelyet használja és / vagy regisztrált tag. A Társaság felmondhatja tagságát, törölheti profilját és minden olyan tartalmat vagy információt, amelyet Felhasználó a Webhelyen közzétett, és / vagy bármely okból megtilthatja Felhasználónak a Webhely (vagy a Webhely bármely részének, aspektusának vagy jellemzőjének) használatát vagy elérését, a Felhasználói Feltételek megsértése esetén bármikor, saját belátása szerint, értesítéssel vagy anélkül, beleértve, ha úgy véli, hogy Felhasználó még nem múlt el 18 éves.

 

Regisztrációs adatok, fiók biztonság

Felhasználó vállalja, hogy (a) pontos, naprakész és teljes információt szolgáltat magáról, amire a Webhelyen található bármely regisztrációs űrlap („Regisztrációs adatok”) felhívhatja; (b) fenntartja jelszavának és azonosításának biztonságát; (c) fenntartja és haladéktalanul frissíti a regisztrációs adatokat és minden egyéb információt, amelyet a Vállalatnak nyújt, annak pontos, naprakész és teljes megőrzése érdekében; és (d) teljes mértékben felelős a fiókja minden használatáért és a fiókja használatával végrehajtott minden tevékenységért.

 

Felhasználói magatartás

A Felhasználónak nincs kizárólagos, nem átruházható, korlátozott és visszavonható joga arra, hogy a Weboldalt kizárólag a Felhasználó személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására használja. A Felhasználó a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra, beleértve bármilyen kereskedelmi célra sem használhatja a Weboldalt. A Felhasználó kijelenti, szavatolja és egyetért azzal, hogy a Felhasználó fiókján keresztül benyújtott, vagy a Felhasználó által a Webhelyen vagy azon keresztül más módon közzétett, továbbított vagy megosztott semmilyen anyag nem sérti vagy sértheti harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogokat, védjegy, magánélet, nyilvánosság vagy egyéb személyes vagy tulajdonosi jogokat; vagy rágalmazó, vagy más módon jogellenes anyagot. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy a Webhelyet a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal összhangban használja.

 

A Felhasználó vállalja, hogy nem használja a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó egyéb társoldalakat, Facebook csoportot, stb, és nem hatalmaz fel másokat a Webhely használatára úgy, hogy:

 1. más felhasználók e-mail címeit vagy egyéb elérhetőségi adatait gyűjtse a Weboldalról bármilyen okból, beleértve a nem kívánt e-mailek küldését vagy egyéb kéretlen kommunikációt;
 2. a Webhelyet tiltott vagy jogellenes módon vagy bármilyen más módon használja, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti a Webhelyet;
 3. automatizált szkriptek felhasználásával információkat gyűjtsön a Webhelyről;
 4. feltölt, közzétesz, továbbít, megoszt, tárol vagy más módon elérhetővé tesz bárhol olyan tartalmat, amelyet a Társaság károsnak, fenyegetőnek, jogellenesnek, rágalmazónak, sértőnek, visszaélésszerűnek, zaklatónak, vulgárisnak, obszcénnek, csalónak, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogot sértőnek tart, gyűlöletkeltő, rasszista vagy egyéb módon kifogásolható, beleértve a résztvevők súlyát és egyéb érzékeny személyes adatait a résztvevők és a Társaság írásos engedélye nélkül;
 5. egynél több felhasználói fiókot regisztrál, felhasználói fiókot regisztrál más magánszemély nevében, vagy felhasználói fiókot regisztrál bármely csoport vagy entitás nevében;
 6. más személynek vagy entitásnak adja ki magát, vagy hamisan állítja vagy hamisan képviseli önmagát, életkorát vagy bármely személyhez vagy entitáshoz való hovatartozását;
 7. feltölt, közzétesz, továbbít, megoszt vagy más módon hozzáférhetővé tesz bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan hirdetést, ajánlatot, promóciós anyagot, “levélszemét”, “spam”, “lánclevél”, “piramis játék” vagy bármilyen más formában történő megkeresést;
 8. feltölt, közzétesz, továbbít, megoszt, tárol vagy más módon nyilvánosan elérhetővé tesz a Webhelyen vagy bárhol máshol, bármely harmadik fél privát információját, beleértve a címeket, telefonszámokat, e-mail címeket, társadalombiztosítási számokat és bankkártyaszámokat;
 9. személyes adatokat kér más Felhasználóktól, vagy jelszavakat vagy személyazonosító információkat kér kereskedelmi vagy jogellenes célokból;
 10. bármilyen vírusokat vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmazó számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés működésének megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására tervezett anyag feltöltése, közzététele, továbbítása, megosztása vagy egyéb módon elérhetővé tétele;
 11. megfélemlíti vagy zaklatja a többi felhasználót;
 12. olyan tartalmat tölt fel, tesz közzé, továbbít, megoszt, tárol vagy egyéb módon elérhetővé tesz, amely bűncselekményt képez, ösztönöz vagy utasításokat ad a bűncselekményre, megsérti bármelyik fél jogait, vagy bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot vagy törvényt sértene;
 13. a Vállalat engedélye nélkül más fiókját, szolgáltatását vagy rendszerét használja vagy megpróbálja használni, vagy hamis személyazonosságot létrehoz a Webhelyen;
 14. olyan tartalom feltöltése, közzététele, továbbítása, megosztása, tárolása vagy egyéb módon elérhetővé tétele, amely a Társaság kizárólagos megítélése szerint kifogásolható, vagy bármely más személyt korlátoz vagy gátol a Webhely használatában vagy élvezetében, vagy amely a Társaságot vagy annak felhasználóit kiszolgáltathatja bármilyen káros dologra;
 15. rövid időn belül manipulálja a testsúlyát, amely megsérti a biztonságos fogyás irányelveit, beleértve a gyors hidratálást vagy kiszáradást, az éhezést, a drasztikus méregtelenítést és / vagy a súlycsökkentő műtétet;
 16. félrevezeti a Társaságot a súlyával és egyéb adataival kapcsolatban;

 

Tulajdonosi jogok

 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhely minden tartalma, beleértve a terveket, szöveget, grafikákat, képeket, fényképeket, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket, zenét, hangot és egyéb fájlokat, valamint azok kiválasztása és elrendezése (a “Webhely tartalma”) , a BocsiViki.hu Kft. és annak tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik, és hogy a Társaság és tartalomszolgáltatói minden jogot és érdekeltséget megtartanak a Webhely tartalmához. A Webhely tartalma nem módosítható, másolható, terjeszthető, reprodukálható, újraközölhető, letölthető, megjeleníthető, közzétehető, továbbítható vagy eladható semmilyen formában vagy bármilyen módon, egészben vagy részben, a BocsiViki.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, hogy az előzőek nem vonatkoznak a felhasználói tartalomra (az alábbiak szerint), amelyet a Felhasználó jogszerűen közzétesz a webhelyen.

 

Korlátozott licenc

A Felhasználó jogosult a Webhely használatára, Szervező a Felhasználónak korlátozott licencet biztosít a Webhely és a Webhelytartalom elérésére és használatára, valamint a Webhelytartalom bármely részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez kizárólag Felhasználó rendelkezik megfelelő hozzáféréssel. Személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy az összes szerzői jogi, védjegy-, szolgáltatási védjegyet vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket érintetlenül tartja. 

A Felhasználói tartalom kivételével nem tölthet fel és nem tehet közzé új webhelytérképet egyetlen internetes, intranetes vagy extranetes oldalon sem, és nem foglalhat bele webhelytartalmat bármely más adatbázisba vagy összeállításba, és a webhelytartalom bármilyen más használata is szigorúan tilos.

A jelen Felhasználási Feltételek által biztosított licenc nem engedélyezi semmiféle adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtési vagy kinyerési módszerek használatát. 

A Webhely vagy a Webhely Tartalmának az itt kifejezetten engedély nélküli felhasználása a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos, és megszünteti az itt megadott licencet. Az ilyen jogosulatlan használat megsértheti az alkalmazandó törvényeket is, ideértve a szerzői és védjegytörvényeket, valamint az alkalmazandó kommunikációs szabályokat és törvényeket. Hacsak az itt kifejezetten nincs megadva, a jelen Felhasználási Feltételek semmit sem értelmezhetnek úgy, hogy bármilyen engedélyt adnának a szellemi tulajdonjogokra, akár esettől, akár implikációtól, akár más módon. Ez a licenc bármikor visszavonható előzetes értesítés nélkül és ok nélkül. Az ilyen jogosulatlan használat megsértheti az alkalmazandó törvényeket, beleértve a szerzői és védjegytörvényeket, valamint az alkalmazandó kommunikációs szabályokat és törvényeket. 

Hacsak az itt kifejezetten nincs megadva, a jelen Felhasználási Feltételek semmit sem értelmezhetnek úgy, hogy bármilyen engedélyt adnának a szellemi tulajdonjogokra, akár esettől, akár implikációtól, akár más módon. Ez a licenc bármikor visszavonható előzetes értesítés és ok nélkül. Az ilyen jogosulatlan használat megsértheti az alkalmazandó törvényeket, beleértve a szerzői és védjegytörvényeket, valamint az alkalmazandó kommunikációs szabályokat és törvényeket. 

 

Felhasználói felelősség

Kizárólag Felhasználó felel az általa feltöltött fotókért, az esetleges profilokért (beleértve a nevét, képét és hasonló dolgait), az üzenetekért, a jegyzetekért, a szövegért, az információkért, a zenéért, a videókért, a hirdetésekért, a listákért és az egyéb feltöltött, közzétett vagy megjelenített tartalmakért (a továbbiakban: “poszt”) a webhelyen vagy azon keresztül (együttesen a “felhasználói tartalom”). A webhelyen nem tehet közzé, továbbíthat és nem oszthat meg olyan felhasználói tartalmat, amelyet nem Felhasználó hozott létre, vagy amelynek közzétételéhez nincs engedélye. 

Megértette és elfogadja, hogy a Vállalat felülvizsgálhatja, de nem köteles felülvizsgálni a Weboldalt, a személyes profilt és tartalmakat, és saját belátása szerint, bármilyen okból vagy ok nélkül törölheti vagy eltávolíthatja (előzetes értesítés nélkül) a Webhelytartalmat vagy a Felhasználói Tartalmat, ami a Társaság egyedüli megítélése szerint megsérti ezt a megállapodást, sértő, jogellenes, veszélyeztetheti a felhasználók vagy mások biztonságát, vagy sértheti a felhasználók vagy mások jogait. 

Felhasználó kizárólag saját költségén felelős a saját adatai biztonsági másolatainak létrehozásáért és a Webhelyen közzétett vagy tárolt Felhasználói Tartalom cseréjéért vagy a Társaság részére történő átadásáért.

 

Engedély

Amikor a Felhasználói tartalmat felteszi a Webhelyre, Felhasználó felhatalmazza Szervezőt, hogy készítsen belőle olyan másolatokat, amelyeket szükségesnek tartanak a Felhasználói tartalom webhelyen történő közzétételének és tárolásának megkönnyítése érdekében. 

Beküldött ötletek, javaslatok

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a Vállalathoz benyújtott bármilyen kérdés, észrevétel, javaslat, ötlet, visszajelzés vagy egyéb információ az oldalról (“Beküldött ötletek, javaslatok”) nem bizalmas, és a Társaság kizárólagos tulajdonává válik. A Társaság kizárólagos jogokkal rendelkezik (ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is), és jogosult korlátlanul felhasználni és terjeszteni ezeket a javaslatokat bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra, a Felhasználó tudomásulvétele vagy kártérítés nélkül.

 

Szellemi tulajdon és védjegyek.

A BocsiViki.hu, a Bocsi Viki Fogyás Kihívás, a BVFK, és a Vállalat egyéb szövegei, grafikái, logói, tervei, oldalfejlécei, gombikonjai, szkriptjei és szolgáltatásnevei a Vállalat bejegyzett védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi ruhái a Magyarországon és az Európai Unióban. A Vállalat védjegyei és kereskedelmi ruhája nem használható fel, beleértve a védjegyeket és / vagy a domainnevek részeként, semmilyen olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely valószínűleg zavart okoz, és nem másolható, utánozható, használható részben vagy egészben a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

Szerzői jogi védelem

A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem tehet közzé, terjeszthet vagy reprodukálhat más szerzői jog által védett anyagot, védjegyet, szolgáltatási védjegyet vagy más tulajdonjogú információt. 

 

Harmadik fél webhelyei és tartalma

A Weboldal tartalmaz linkeket, más weboldalakra mutató linkeket (“Harmadik fél webhelyei”), valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, terveket, zenét, hangot, videót, információkat, alkalmazásokat , szoftvereket és harmadik felek tulajdonában lévő vagy azoktól származó tartalmakat vagy elemeket (a “harmadik féltől származó alkalmazások, szoftver vagy tartalom”). Az ilyen Harmadik Fél Webhelyeit és Harmadik Fél Alkalmazásait, Szoftverét vagy Tartalmát nem vizsgáljuk, nem figyeljük és nem ellenőrizzük pontosságuk, megfelelőségük vagy teljességük szempontjából, és nem vagyunk felelősek a Webhelyen vagy bármely Harmadik Fél Alkalmazásán, Szoftverén keresztül elérhető Harmadik Fél Webhelyéért, vagy a Webhelyen közzétett, azon keresztül elérhető vagy telepített tartalomért, beleértve a tartalmat, pontosságot, sértő képességet, véleményeket, megbízhatóságot, adatvédelmi gyakorlatokat vagy egyéb irányelveket, amelyeket a harmadik fél webhelyei vagy a harmadik féltől származó alkalmazások, szoftverek vagy tartalmak tartalmaznak. Bármely harmadik fél webhelyének vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazásnak, szoftvernek vagy tartalomnak felvétele, összekapcsolása vagy használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti annak jóváhagyását. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy elhagyja a Weboldalt, és belép a Harmadik fél webhelyeire, vagy bármilyen harmadik féltől származó alkalmazást, szoftvert vagy tartalmat használ vagy telepít, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tudnia kell, hogy a feltételeink és irányelveink már nem érvényesek. Felül kell vizsgálnia minden olyan webhely alkalmazandó feltételeit és irányelveit, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat, amelyekre a Webhelyről navigál, vagy amelyek a Webhelyről használt vagy telepített alkalmazásokra vonatkoznak. Bármely harmadik fél webhelyének vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazásnak, szoftvernek vagy tartalomnak felvétele, összekapcsolása vagy használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti annak jóváhagyását.

Bármely termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy más információra történő hivatkozás, kereskedelmi név, védjegy, gyártó, szállító szerint, vagy más módon nem jelenti a Társaság jóváhagyását, szponzorálását, ajánlását, vagy bármilyen társulását. Még akkor is, ha bizonyos termékeket ajánlunk, nem ajánlunk semmilyen garanciát az ilyen termékek minőségére vagy biztonságára vonatkozóan, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan. Felhasználónak saját független kutatást kell végeznie, különösen az élelmiszerekkel kapcsolatos termékekről.

 

Felhasználók közötti viták

Kizárólag Felhasználó felel a BocsiViki más felhasználóival folytatott interakcióiért. Fenntartjuk a jogot, de nincs kötelezettségünk a Felhasználó és más felhasználók közötti viták figyelemmel kísérésére. Abban az esetben, ha megoldjuk a Felhasználó és más felhasználók között fennálló vitát, döntésünk végleges.

 

Felelősség kizárása.

 1. Tartalom. A Vállalat semmilyen módon nem felelős semmilyen, a Webhelyen közzétett vagy azon keresztül elérhető felhasználói tartalomért, harmadik féltől származó alkalmazásért, szoftverért vagy tartalomért, függetlenül attól, hogy a Webhely felhasználói, a Vállalat, harmadik felek vagy más által közzétett vagy okozott-e a Webhelyhez kapcsolódó vagy a webhelyen használt bármely eszköz vagy programozás. Bár megadunk a felhasználók magatartására és közzétételére vonatkozó szabályokat, nem ellenőrizzük és nem vagyunk felelősek azért, amit a felhasználók a webhelyen közzétesznek, továbbítanak vagy megosztanak, és nem vagyunk felelősek semmilyen sértő, nem megfelelő, obszcén, törvénytelen vagy más módon kifogásolható tartalomért a Webhelyen, vagy bármilyen felhasználói tartalommal, harmadik féltől származó alkalmazással, szoftverrel vagy tartalommal kapcsolatban. A Társaság nem felelős a Webhely bármely felhasználójának online vagy offline magatartásáért.
 2. Elérhetőség és adatintegritás. A Webhely karbantartás vagy egyéb okok miatt időről időre átmenetileg leállhat. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért, megszakításért, törlésért, meghibásodásért, az üzemeltetés vagy az adatátvitel késedelméért, a kommunikációs vonal meghibásodásáért, az illegális adatlopásért vagy megsemmisítésért, illetéktelen hozzáférésért vagy a felhasználói kommunikációért, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói tartalmat. A Társaság nem felelős semmilyen telefonhálózat vagy szolgáltatás, számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes vagy mobiltelefonos berendezések, szoftverek műszaki hibáinak vagy egyéb problémáinak, az e-mail központ vagy az eszközök meghibásodásának technikai problémái vagy az internet forgalmi torlódásai miatt. Bármely weboldal vagy azok kombinációjáért, beleértve a Felhasználó vagy más személy számítógépének, mobiltelefonjának sérülését vagy károsodását, vagy más hardver vagy szoftver, amely a világhálóval és / vagy a Webhellyel kapcsolatos anyagok használatával vagy letöltésével kapcsolatos vagy abból ered. A Vállalat semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen veszteségért vagy kárért, beleértve a Felhasználói Tartalom elvesztését vagy károsodását, vagy a bármilyen személy sérülését vagy halálát, amely a Weboldal, a Felhasználói Tartalom vagy Harmadik Fél Alkalmazások, Szoftver vagy Tartalom bárki általi használatából ered, a Webhelyen vagy azon keresztül, vagy a Felhasználóknak továbbítva, vagy bármilyen interakcióért a Webhely felhasználói között, akár online, akár offline.
 3. Vírusok és rosszindulatú programok. A Vállalat nem képviseli és nem szavatolja, hogy a Webhelyen található szoftverek, tartalom vagy anyagok, vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazás, szoftver vagy tartalom pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibamentes, vagy hogy a Webhely, annak szerverei vagy bármely más a harmadik féltől származó alkalmazások, szoftverek és tartalmak vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek. Ezért Felhasználónak körültekintően kell eljárnia az ilyen szoftverek, tartalmak vagy anyagok használatában és letöltésében, és az ipar által elismert szoftvereket kell használnia a vírusok felderítésére és eltörlésére.
 4. Egészségügyi felelősség kizárása. A BocsiViki.hu Kft nem orvosi szervezet. A jelen Megállapodásban vagy a Webhelyen semmi nem értelmezhető orvosi tanácsnak. A Vállalat és leányvállalatai által kínált információkkal nem szabad az orvos konzultációját, értékelését vagy kezelését helyettesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem tud semmilyen Felhasználó egészségi állapotáról, és hogy kizárólag a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználót bármilyen egészségügyi vagy egyéb kockázattal fenyegethet.
 5. Eredmények. Úgy gondoljuk, hogy programunk megfelelő alkalmazásával segít a legtöbb embernek abban, hogy pozitív, egészséges eredményeket érjen el. A Társaság nem vállal garanciát és nem ígér semmilyen konkrét eredményt a Webhely és / vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazás, szoftver vagy tartalom használatából.
 6. Nem szerencsejáték. A BocsiViki.hu Fogyás Kihívás nem szerencsejáték. A program célja, hogy a résztvevőket csak olyan cselekedetekért jutalmazza, amelyek felett rendelkezésükre állnak vagy befolyásuk van. Szigorúan tilos ennek a programnak a díjazása a résztvevőknek olyan cselekedetekért, amelyek felett nincsen ellenőrzésük vagy befolyásuk.

 

Jogok fenntartása. 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a Weboldalon használt vagy benne található összes tartalmat, szolgáltatást, terméket, kampányt, szoftvert és egyéb elemet; bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja és / vagy megszüntetheti a Webhelyet; és Felhasználónak megszüntesse a felhasználónevét, jelszavát és fiókját, ha megsérti a Felhasználási feltételeket.

Kártalanítás.

Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Társaságot, leányvállalatait, valamint ezek tulajdonosait, tisztségviselőit, ügynökeit, vállalkozói partnereit és alkalmazottait, minden felelősséggel, követeléssel, kárral, költséggel és kiadással szemben, beleértve a következőket: ésszerű ügyvédi díjak, amelyek a szabálytalan Felhasználói tartalomból, Felhasználó által használt bármely harmadik féltől származó alkalmazásból, szoftverből vagy tartalomból származnak, vagy amelyeket Felhasználók a webhelyen vagy azon keresztül osztanak meg, a Webhely szabálytalan használatát, a Webhellyel vagy más felhasználókkal kapcsolatos magatartásukat vagy a jelen Megállapodás, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése.

Kommunikáció a BocsiViki.hu Kft-től. 

Felhasználó a Bocsi Viki Fogyás Kihívásba való regisztrációval tudomásul veszi, hogy a program során automatikusan megkap bizonyos üzeneteket. Ez magában foglalja a heti célokat, a mérlegeléses emlékeztetőket, a hírlevelet tippekkel és szórakoztató javaslatokat a program fődíjának elnyeréséhez; coaching és emlékeztetők motiválására és gratulációkra (beleértve azokat is, amelyek elküldésre kerülhetnek a telefonokra); üzeneteket a program szervezőjétől, például a mérlegelések idejét és helyét; megjegyzések, sikerek, ötletek, amelyeket Felhasználó vagy más résztvevők közzétesznek a kihívás üzenőfalán; rendszerüzenetek, például fizetési bizonylatok és jelszó-visszaállítások, amelyeket Felhasználó kér; és általános közlemények tőlünk, amelyek tartalmazhatnak különlegességeket, helyi eseményeket és friss információkat. Alapértelmezés szerint mindenről információt nyújtunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a kihívással kapcsolatos üzenetek alapvető fontosságúak a program élménye szempontjából.

 

Vegyes.

 

Döntőbíráskodás

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Adatvédelem

Kérlek, olvasd el Adatvédelmi irányelveinket, amelyek a Webhely látogatását is szabályozzák, hogy megértsd a gyakorlatunkat.

 

Definíciók és szerkezetek. Eltérő rendelkezés hiányában a “magában foglalja”, “beleértve”, “pl.”, “Például” és más hasonló kifejezések úgy tekintendők, hogy azok közvetlenül utána magukban foglalják a “korlátozás nélkül” kifejezést.

 

Partneri jogviszony

Kijelentjük, hogy nincs ügynökségi, partnerségi, közös vállalkozási, munkavállalói-munkaadói vagy franchise-adományozói-franchise-vevői kapcsolat Felhasználó és köztünk, illetve közöttünk és a Webhely bármely más tagja vagy felhasználója között.

 

Elévülés 

Bár ezt a megállapodást Felhasználó és Vállalat közt bármikor és bármilyen okból felmondhatjuk, a jelen Általános Szerződési Feltételek következő szakaszainak feltételei fennállnak minden ilyen felmondás esetén is, Felhasználó és mi továbbra is a végtelenségig kötelesek leszünk ezekre a feltételekre: Futamidő, Tulajdoni Jogok a webhely tartalmában, a felelősség kizárásában, a felelősség korlátozásában, a kártérítésben és ebben a szakaszban.

 

Teljes egyezés.

Jelen Felhasználási Feltételek alkotják a teljes megállapodást Felhasználó és a Társaság között a Webhely használatával kapcsolatban, felülírva a Felhasználó és a Társaság között a Webhely használatával kapcsolatos előzetes megállapodásokat.

Ha a Társaság nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogok vagy rendelkezések lemondását abban vagy bármely más esetben. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak tekintik, akkor ezt a rendelkezést elválaszthatónak kell tekinteni a jelen Felhasználási Feltételektől, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét.

 

Ezt a magatartási kódexet a Vállalat saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja.

Elérhetőségek 

A Vállalat örömmel fogadja a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket. Ha úgy gondolod, hogy nem tartottuk be ezeket a feltételeket, kérünk, vedd fel a kapcsolatot velünk: info@bocsiviki.hu

 

Utolsó frissítés: A jelen Felhasználási Feltételeket legutóbb 2020. december 29-én, kedden frissítettük.